Zameranie

Občianske právo

Rodinné právo

GDPR (General Data Protection Regulation) a ochrana osobných údajov

Trestné právo

Pracovné právo

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností

Vypracovanie obchodných podmienok na mieru

Právo nehnuteľností a ich financovania

Stavebné právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Oddĺženie

Exekučné právo

Zastupovanie v súdnom konaní

Zastupovanie v rozhodcovskom konaní

Riešenie sporov mimosúdnou cestou